Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Retningslinjer for opsætning af el-ladestandere ved tjenesteboliger

Retningslinjer for opsætning af el-ladestandere ved tjenesteboliger

For præster i Roskilde Stift

Fra DAP 14.06.2022 
 

El-ladestander må kun opsættes med menighedsrådets godkendelse af hensyn til boligens fortsatte vedligeholdelse.

På menighedsrådets foranledning og med provstesynets godkendelse kan der etableres et rødt CEE-kraftstik på ydersiden af bygningen så tæt på parkering som muligt.

Hvis menighedsrådet godkender etablering, forudsættes det endvidere, at rådet etablerer:

 • Separat gruppe i eltavlen alene til 3-faset kraftstik 400V 11 kWh
 • HPFI B relæ (sikrer at DC fejlstrøm ikke rammer boligen)
 • Separat mid-godkendt strømmåler (sikrer at lejerne betaler uden rabat)

  Bemærk, at hvis der er tale om en fredet tjenestebolig, så kræves stiftes godkendelse.

   
  Økonomi
 • Præsten betaler særskilt for forbrug. Ladning via tjenesteboligens elnet er ikke tilladt.
 • Præsten får fortsat kørselsgodtgørelse efter de almindelige regler.   
 • Det er præstens eget ansvar og udgift at sørge for forbindelse fra CEE-stik til el-ladestanderen.
 • Det er ligeledes præstens eget ansvar og udgift at indkøbe/leje og senere eventuelt afvikle el-ladestanderen.
 • Nedtagning og flytning af el-ladestander kan ikke betales af hverken menighedsråd eller stift. Dette gælder også ved opsætning og flytning i forbindelse med indflytning.


  El-ladestandere ved kirken
  Etablerer menighedsrådet en el-ladestander ved eller på kirkens areal kræver det enten provstiets eller stiftets godkendelse afhængig af placeringen. El-ladestanderen kan benyttes af alle, idet der dog skal laves en ordning der sikrer, at menighedsrådet får betaling for elforbrug.
   

  Spørgsmål og eventuelle bemærkninger kan sendes til kmros@km.dk
 
Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.