Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Kalender

Provstiudvalgsmøde

04. jun

Husk at fremsende sager til behandling så de er provstiudvalget i hænde senest 8 dage før.

Foreløbigt budgetforslag

15. jun

Seneste dato for menighedsrådenes aflevering af foreløbigt budgetforslag

Indsend oplysninger om valgforsamling

08. aug

Til brug for fælles annoncering i provstiet. Send oplysningerne til LPE@km.dk

Provstiudvalgsmøde

20. aug

Husk at fremsende sager til behandling så de er provstiudvalget i hænde senest 8 dage før.

Offentlige orienteringsmøder

21. aug

Seneste dato for afholdelse af offentlige orienteringsmøder i sognene

Kvartalsrapport for 2. kvartal

31. aug

Seneste dato for menighedsrådenes godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal

Budgetsamråd

01. sep

Budgetsamråd med menighedsrådene

Valgforsamling

15. sep

Menighedsrådsvalg 2020 - menighedsrådene afholder valgforsamling i sognene

Endelige drifts- og anlægsrammer

15. sep

Provstiudvalget udmelder endelige drifts- og anlægsrammer

Bekendtgørelse af valgresultat

22. sep

Seneste dato for bekendtgørelse af af valgresultatet samt eventuel indkaldelse til ekstraordinær valgforsamling

Provstiudvalgsmøde

24. sep

Husk at fremsende sager til behandling så de er provstiudvalget i hænde senest 8 dage før.

Syn af bygninger og arealer

01. okt

Seneste dato for menighedsrådenes årlige syn af bygninger og arealer

Seneste aflevering af synsprotokol

15. okt

Menighedsrådene afleverer synsrapport til provstiudvalget

Gennemgang af revisionsprotokollat

15. okt

Menighedsrådene gennemgår revisionsprotokollatet
[12  >>