Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Gennemgang af revisionsprotokollat

torsdag, d. 15 oktober

Menighedsrådene gennemgår revisionsprotokollatet