Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Provstiudvalgsmøde

torsdag, d. 04 juni

Husk at fremsende sager til behandling så de er provstiudvalget i hænde senest 8 dage før.