Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Provstiudvalgsmøde

onsdag, d. 09 december Kl. 13.00 på Provstikontoret

Husk at fremsende sager til behandling så de er provstiudvalget i hænde senest 8 dage før.