Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Kurser

Godt fra start

Online kursus: Introduktion til menighedsrådet

Godt fra start

Introduktion til økonomi i Folkekirken

- for nye kasserere i menighedsrådene

Introduktion til økonomi i Folkekirken

Kursus for kirkeværger 

Ny kirkeværge - kend dine opgaver

Kursus for kirkeværger 

Kursus for kontaktpersoner

Introduktion til opgaven som arbejdsgiver i Folkekirken

Kursus for kontaktpersoner