Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Bliv klogere på gudstjenesten

Bliv klogere på gudstjenesten

Kursus om højmessen for alle interesserede


Bliv fortrolig med højmessen og få inspiration til, hvordan I lokalt kan arbejde med fornyelse. Kurset er for alle interesserede i stiftet 
Søndagens gudstjeneste er bygget op omkring nogle faste rammer, men på hvilke områder har menighedsrådet mulighed for at skabe fornyelse, så gudstjenesten taler til og er relevant for den lokale menighed? 
Det er omdrejningspunktet for dette weekendkursus, hvor der vil blive sat fokus på vekselvirkning mellem tradition og fornyelse. Deltagerne vil blive præsenteret for flere spændende oplæg om højmessens opbygning, den kirkelige tradition og musikkens rolle i gudstjenesten.   


Deltag i workshops

Næstformand i Haslev Sogns menighedsråd, Niels Jørgen Hansen, vil fortælle om de erfaringer, man har gjort sig i Haslev Kirke, hvor man igennem længere tid har arbejdet med fornyelse af gudstjenesten. 
Derudover vil der være workshops om prædiken, bønner, musik, nadver og læsninger.  
Kurset rundes af med en fælles søndagsgudstjeneste, som deltagerne i fællesskab har tilrettelagt. 
 

Tag afsted sammen

Målgruppen for kurset er menighedsrådsmedlemmer, præster, kirkemusikere og andre kirkeligt interesserede. Arrangørerne opfordrer til, at man deltager flere fra samme sogn, så der kan arbejde videre med fornyelse af gudstjenesten efter endt kursus. 

Kurset arrangeres af Roskilde Stifts Religionspædagogiske udvalg og Liturgiudvalget.

 

Praktisk information

Tid: Fredag den 4. marts til søndag den 6. marts 2022

Sted: Liselund, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

Program: Find programmet her (pdf)

Tilmelding: Tilmeld dig via dette link

Senest tilmelding 15. november 2021

 

Kontakt: 
Stinna Ahrenst, religionspædagogisk konsulent
Telefon: 6128 6759
Mail: STAH@km.dk
Træffes ikke mandag.

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.