Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Obligatoriske kurser for medarbejdere 

Obligatoriske kurser for medarbejdere 

Oversigt over de obligatoriske kurser for ansatte i Folkekirken

 

Obligatorisk introduktionskursus
Nyansatte i den danske folkekirke med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer skal igennem kurset ”Obligatorisk introduktionskursus for førstegangsansatte i folkekirken”. Det skal gennemføres inden for det første år af ansættelsen. Stifterne udbyder kurset jævnligt, og information om tider og steder for kommende kurser kan findes på www.folkekirkenspersonale.dk .

Hvis medarbejderen ønsker det, kan han eller hun selv stå for at finde tid og sted for kurset, men det er menighedsrådets ansvar at sikre, at den ansatte kommer af sted.

Obligatorisk uddannelsespakke
 Udover introduktionskurset er der en obligatorisk uddannelsespakke for kirketjenere, kordegne, ansatte på kirkegården og kirke-kulturmedarbejdere. Den obligatoriske pakke består af AMU-kurser eller uddannelse ved FUV og kursus fra LEVA+ og kan tages i den rækkefølge, man ønsker. For alle gælder det, at uddannelsen skal gennemføres inden for de to første år af ansættelsen.

Se en oversigt over de obligatoriske kurser for medarbejdere i folkekirken

Læs "guide til uddannelse i Folkekirken"

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.