Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Om brug af vikarer

Om brug af vikarer

Tilbud om netværksmøde for kontaktpersoner

Invitation til Netværksmøde for Kontaktpersoner

Brug af vikarer 
Organister og kirkesangere

 

Den 27. oktober kl. 19-21,

på provstikontoret, Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved

 

Mange kontaktpersoner henvender sig om de udfordringer og frustrationer der opstår, når der skal bruges vikarer. På dette netværksmøde er der mulighed for at kontaktpersonerne kan dele viden, erfaringer og ideer på området.

• Hvordan gøres det lettere at få besat tjenester?

• Er der mulighed for at lave fælles retningslinjer for ansættelse af vikarer?

• Hvordan aflønnes vikarerne?

• Brug af ”Vikar-bank”?

• Kan man nedsætte behovet for at bruge vikarer?

• Indførelse af geografisk fleksibilitet?

Derudover vil provstikonsulent Benny Lykkegaard præsentere nogle af de regler, der gælder på områdetf.eks.: Ansættelse af vikarer, regler for kørselsgodtgørelse mm.

Tilmelding

senest den 18. oktober til provstikonsulent Benny Lykkegaard på mail: BEL@km.dk med oplysninger om navn, menighedsråd og mailadresse

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.