Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Temadag om Diakoni i Roskilde Stift

Temadag om Diakoni i Roskilde Stift

Sammen om – diakoni i Roskilde Stift - Invitation til gratis temadag den 15. september

Sammen om – diakoni i Roskilde Stift

 

Invitation til gratis temadag den 15. september 2021 om udvikling af diakonale tiltag og aktiviteter i Roskilde Stift på baggrund af undersøgelsen "Kortlægning af diakoni i Roskilde Stift" fra foråret 2020.

 

Diakoniudvalget i Roskilde Stift inviterer til gratis temadag om udvikling af diakonien i Roskilde Stift onsdag den 15. september 2021.

 
Tilmelding, program og praktisk info
Temadagen er gratis og tilmelding sker via dette link: TILMELDING
Programmet kan hentes her som PDF via dette link: Program

Sidste frist for tilmelding d. 31. august
 

Tid og sted
Onsdag den 15. september 2021 kl. 9.00 – 15.15 på "Galleri Emmaus", Højskolevej 9, 4690 Haslev

 

Om temadagen

I foråret 2020 har Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter kortlagt diakonien i Roskilde Stift gennem en spørgeskemaundersøgelse i alle stiftets provstier og sogne. Du kan læse mere om undersøgelsen på stiftets hjemmeside, hvor du også finder undersøgelsen og delrapporter med tal for de enkelte provstier. Læs mere.

På temadagen vil resultatet af kortlægningen blive fremlagt, og der vil blive inviteret til samtale og debat om, hvordan vi i fællesskab kan bruge resultatet af kortlægning til at nytænke og forankre endnu flere diakonale aktiviteter i stiftet.

Om eftermiddagen vil der være indlæg fra Viborg Stift med eksempler på nytænkende sognediakonale aktiviteter.

Dagen sluttes af med en replikrunde, hvor panelet udfordres til at komme med deres bud på, hvordan diakonien i sogne og provstier kan bane vej for, at Folkekirken når endnu flere danskere, som har behov for fællesskab og omsorg gennem kirkens diakoni.

 

Om deltagerne

Temadagen henvender sig til

  • menighedsråd, præster og provster i Roskilde Stift
  • repræsentanter for kirkens samarbejdspartnere blandt NGO`ere, diakonale organisationer og kommuner

Hvert provsti opfordres til at invitere lokale samarbejdspartnere med på dagen, og sende invitationen ud til relevante personer og organisationer lokalt.

Det kan blive begyndelsen til et nyt samarbejde omkring diakoni og det lokale sociale arbejde.

 

Program for dagen – temadag 15. september 2021

 

9.00              Ankomst og kaffe

9.30              Velkomst
v. biskop Peter Fischer- Møller og Hanne Hummelshøj. Formand for stiftsudvalget for diakoni i Roskilde Stift

                       

9.45              Diakoni i Roskilde Stift
v. Bjarke Schønwandt Mortensen. Vidensmedarbejder på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

                      Præsentation af forårets kortlægning/spørgeskemaundersøgelse af stiftets diakoni

10.30             Pause

10.45             Samtaler ved bordene

Hvilke spørgsmål og overvejelser giver kortlægningen anledning til i mit sogn og provsti og på tværs af stiftet?

11.30              Opsamling på spørgsmål og kommentarer til kortlægningen i plenum 

12.00             Frokost

12.45             100 diakonale tiltag i Viborg Stift
v. Steen Andreassen. Stiftpræst for diakoni i Viborg Stift og forfatter til en bog, som præsenterer en række diakonale tiltag i stiftet. 

13.30             Kaffe

13.45             Replikrunde: Hvordan kan sogne og provstier gennem diakonien nå endnu flere danskere, som har behov for fællesskab og omsorg?

                      I panelet:      Karin Bundgaard. Provst i Odsherred

Mette Møberg Madsen. Generalsekretær i De Samvirkende Menighedsplejer

Adam Holst, forandringsagent Slagelse kommune

14.45             Hvad nu: Opsamling ved "provstibordene" med mulighed for at lave aftaler omkring det næste skridt - lokalt

15.00             Afrunding og tak for i dag
v. Hanne Hummelshøj

Arrangør
Roskilde Stifts diakoniudvalg.

Ved spørgsmål til arrangementet kontakt. formand for udvalget, Hanne Hummelshøj

på tlf. 40 13 08 99 eller på mail: hrh2670@gmail.com.

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.