Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Nyhedsbreve

Nyhedsbreve

Hver måned udsender Næstved Provsti en nyhedsmail til menighedsrådene med sidste nyt om stort og småt i provstiet, artikler til inspiration og en hilsen fra provsten.

Redaktør Annette Kruhøffer, sognepræst i Glumsø-Bavelse-Næsby modtager meget gerne indlæg til nyhedsbrevet på mail: amak@km.dk. 

Alle menighedsråd modtager et nyhedsbrev i fællespostkassen på DAP

I boksen til højre finder du de sidste udgaver af nyhedsbrevene