Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Få kunst i kirkerne

Få kunst i kirkerne

I weekenden den 3. og 4. juni 2023

Kirke, KuBa og kultur i weekenden 3. og 4. juni 2023

KuBA er en kunstsammenslutning i Næstved: ”Kunstforeningen for Billedskabende Aktører”, med ca. 70 kunstnere/aktører tilknyttet. KuBA kontaktede Provst Anna Kluge med ideen om en udstillingsweekend med kunst i kirkerne i Næstved Provsti. Deres forbillede er Slagelse Provstis tilbagevendende ”Kunst i kirker,” der finder sted i november måned. Undertegnede Mette Hougaard Lund og Christine Pihl har etableret samarbejdet med KuBA.

Provst Anna Kluge har sagt ja til en tilbagevendende ”Kirke, KuBA og kultur weekend” som placeres i den første weekend i juni begyndende 2023. Det vil sige 3. og 4. juni. Dette er en unik mulighed for menighedsråd, præster og personale at nytænke kunst og kirke sammen og arrangere særlige gudstjenester, andagter eller arrangementer med musik, sang, oplæsning, kaffe mv. Udviklingspuljen kan eventuelt søges til dækning af udgifter i forbindelse med arrangementer.

Weekenden
Officiel åbning lørdag kl. 10.00. (Stedet for åbningsceremonien er endnu ikke fastlagt.) Åbningstid i kirkerne er lørdag kl. 11-16 og søndag kl. 10-16.
Provsten har tilkendegivet, at man må lukke for handlinger og evt. henvise til kirker, som ikke deltager i arrangementet. De handlinger der allerede måtte være i kalenderen, skal naturligvis afholdes. Søndag er der mulighed for at søge biskoppen om alternativt tidspunkt for afholdelse af gudstjenesten samt evt. ændringer af liturgien. Det gøres samlet, når de interesserede har meldt sig til.

Kunsten
Den kunst der bliver ophængt og opstillet i kirkerne, bliver udvalgt med omhu og tilpasset kirkerummet. Der er både mulighed for malerier og skulpturer.
 

Vi håber at denne spændende mulighed vil vække interesse og finde opbakning ude i sognene blandt provstiets menighedsråd og præster. Kirker der ønsker at deltage kan sende en tilkendegivelse på mail til Mette Hougaard Lund: MLL@km.dk eller Christine Pihl: CSV@km.dk, senest den 20. januar 2023. Flere informationer om arrangementet vil derefter tilgå de tilmeldte kirker.
 

Venlig hilsen Mette Hougaard Lund og Christine Pihl

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.