Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Forsikringsenhedens nyhedsbrev

Forsikringsenhedens nyhedsbrev

Oktober 2021 - Om lyn, nedbør og storm, el-ladestandere til biler og arbejdsskadeforsikring

Fra DAP 1/10-2021
 

Lyn, nedbør og storm

Når Forsikringsenheden træffer afgørelse med hensyn til dækning af anmeldte skader med lynnedslag, storm eller nedbør tages der udgangspunkt i www.forsikringsvejret.dk data, som kommer fra DMI.

 

Hvis I er uenige i afgørelsen, opfordres I til at indsende dokumentation for, at der har været lynnedslag, storm eller nedbør, hvorefter vi ser på sagen på ny.

 

El-ladestandere til biler

I det omfang menighedsrådet (forsikringstager) er ejer eller via aftale eller på anden måde bærer risikoen for ladestandere tilhørende andre, er sådanne omfattet af selvforsikringen.

 

 

Arbejdsskadeforsikring

Den lovpligtige arbejdsgiverforsikring er indeholdt i selvforsikringsordningen.

I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at det altid er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der træffer afgørelse om, hvorvidt en skade i arbejdsregi kan anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.

Loven omfatter personer, der er ansat til at udføre arbejde – lønnet som ulønnet.

I forhold til frivillige er det ligeledes AES, der vurderer, om de er omfattet af loven i den konkrete sag.

AES vil således være den rette myndighed at rette konkrete henvendelser til.

Telefon til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er 72 20 60 00

En arbejdsskade skal anmeldes i EASY via www.virk.dk ved brug af NemID. Send gerne en kopi af anmeldelse til FE@km.dk

 

Nyhedsbrev oktober 2021 - dokumentation for lyn nedbør og storm samt el-lader arbejdsskadeforsikring.pdf

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.