Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Hilsen fra biskoppen

Hilsen fra biskoppen

samt stiftsråd og stiftskontor vedrørende energikrisen

Fra DAP 16-09-22
 
Kære menighedsråd, præster og øvrigt ansatte i kirkerne 

På Roskilde Stiftsråds seneste møde blev efterårets og vinterens måske kommende energikrise drøftet og diskuteret.

Staten har besluttet, at temperaturerne i alle offentlige kontorbygninger skal sænkes til 19 grader, samt at udendørsbelysninger på statslige bygninger, som man har af æstetiske grunde, slukkes. Dette er gældende fra 1. oktober 2022.

Biskoppen og stiftsrådet er enige om, at det er vigtigt, at vi alle indretter os efter forholdene - dog uden at gå på kompromis med den særlige opgave, vi har som folkekirke.

Biskoppen og stiftsrådet opfordrer derfor menighedsråd, præster og provstier til at se energiforbruget efter i hvert enkelt menighedsråd, så vi i fællesskab kan komme igennem denne udfordring på bedst mulig måde.

Er menighedsråd og præst enige, har biskoppen godkendt, at der kun holdes én gudstjeneste om søndagen i et pastorat. Til og med april 2023 behøver man ikke at søge biskoppen om tilladelse til at gennemføre denne ændring. Biskoppen mener dog, at det må være muligt at gennemføre gudstjenester – også selvom der er skruet ned for varmen. Man kan opfordre kirkegængere til at tage en ekstra trøje på eller rykke sammen og på den måde holde varmen. Babysalmesang og andre arrangementer, som kræver ekstra opvarmning, kan måske flyttes til lokaler, der i forvejen er opvarmet. 

Inspiration kan findes på stiftets hjemmeside, hvor varme- og energikonsulenten giver 5 gode råd til besparelser. 

Vi henstiller ligeledes til, at alle menighedsråd holder sig opdateret på energistyrelsens hjemmeside: https://sparenergi.dk/ 

På roskildestift.dk vil der være opsamling af spareforslag, som menigheder og provstier gerne må sende ind til offentliggørelse. Send dem til kmros@km.dk mærket: "Spareforslag", så vi alle kan komme godt igennem denne proces og helskindet igennem også denne krise.


Med venlig hilsen
Bodil Therkelsen, formand for Roskilde Stiftsråd
Ulla Thorbjørn Hansen, biskop over Roskilde Stift 

 

 

Online temamøder om energiforbrug og andre tiltag fra Folkekirkens Grønne Omstilling

DAP 19.09.2022 

 

Kære menighedsråd og provstier

Folkekirkens Grønne Omstilling vil den kommende tid lancere flere nye tiltag til brug i sogne og provstier. Aktuelt er især energisituationen, hvorfor jeg vil gøre opmærksom på følgende:

 

 

  • Mandag d. 3. oktober kl. 16.30 afholdes et fælles online informationsmøde med viden, gode råd og eksempler på, hvordan man skruer ned for kirkens energiforbrug. Til arrangementet medvirker varme-, energi- og klimakonsulent Poul Klenz Larsen. Provst i Bogense Provsti, Keld Balmer Hansen, vil desuden fortælle om konkrete varmebesparende tiltag i provstiet. Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Folkekirkens Grønne Omstilling for at holde dig opdateret om dette arrangement.  

 

  • I den kommende tid er ligeledes planlagt et online temamøde om opsætning af el-ladestandere på kirkens parkeringspladser, hvilket der ligeledes vil blive orienteret nærmere om i nyhedsbrevet.

 

Hermed en opfordring til at følge med i det digitale nyhedsbrev fra Folkekirkens Grønne Omstilling, så du sikrer, at du er løbende orienteret om projektet og de tilbudte ressourcer – og ikke mindst får invitation til de spændende arrangementer, der er i støbeskeen. Send også gerne denne mail videre til relevante personer i dit netværk. På den måde kommer de gode initiativer ud og er til gavn for flest muligt, herunder både beslutningstagere, medarbejdere og frivillige i sognet.

 

Kort om Folkekirkens Grønne Omstilling:

Folkekirkens Grønne Omstilling sigter mod at dele konkret, brugbar viden, inspiration og værktøjer til den grønne omstilling i sogne og provstier. Der arbejdes inden for emner som bl.a. jorder, kirkegårde og biodiversitet, bygninger og energi, affald, indkøb og transport, samarbejder og partnerskaber, strategi, økonomi og lovstof.

 

Tilmeld dig Folkekirkens Grønne Omstillings nyhedsbrev her

Læs mere om Folkekirkens Grønne Omstilling på hjemmesiden

Med venlig hilsen,

Lene M. Krabbesmark
Stiftskontorchef/programleder

Tlf. 5485 0211 · FGO@km.dk

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.