Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Høring

Høring

Opdatering af lov om folkekirkens økonomi

Fra DAP 24.02.23
 

Høring af administrative forskrifter i forbindelse med opdatering af lov om folkekirkens økonomi

 

I forlængelse af folketingets behandling, og ventede vedtagelse af lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken, skal de administrative forskrifter som knyttes til lov om folkekirkens økonomi opdateres.

​Til alle menighedsråd, alle provstiudvalg, stiftsråd, stiftsøvrigheder m.v.

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed samt udkast til cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision i høring jf. vedlagte høringsbrev.

Høringsfristen er 30. marts 2023.

 

Høringsbrev, administrative forskrifter i forbindelse med opdatering af lov om folkekirkens økonomi (Gode Rammer)

Høringsliste vedr. adminsitrative forskrifter efter opdatering af lov om folkekirkens økonomi (Gode Rammer)

UDKAST - Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed

UDKAST - Cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision mv

UDKAST - Bilag 1 (revisionsinstruks) til cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision

 

Med venlig hilsen

Kirkeministeriet, Kontoret for Folkekirkens Økonomi og Bygninger

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.