Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Hvordan flytter man faste fridage i forbindelse med jul og nytår?

Hvordan flytter man faste fridage i forbindelse med jul og nytår?

Hvis en medarbejders faste fridag falder juleaftensdag eller nytårsaftensdag, har I måske behov for at flytte fridagen.

Fra DAP 15/11 2021

 

Juleaften og fast fridag 

Hvis en medarbejders faste fridag falder juleaftensdag, skal I som menighedsråd være opmærksomme på de særlige regler, der finder anvendelse.

For flertallet af jeres overenskomstansatte kirkefunktionærer gælder det, at den faste fridag flyttes til en anden dag i samme uge eller et andet tidspunkt, der aftales mellem menighedsrådet og kirkefunktionæren. Dette er en mulighed, når den faste fridag falder på juleaftensdag eller en søgnehelligdag.

Der skal ikke ydes godtgørelse eller ekstra frihed, når en fast fridag flyttes i forbindelse med en søgnehelligdag eller den 24. december.

OBS - For overenskomstansatte kirketjenerne gælder ovenstående ikke. Det betyder, at kirketjenernes faste fridag IKKE kan inddrages og flyttes til en anden dag, bare fordi juleaften falder på den faste fridag.

Vær derfor ude i god tid i forhold til indkald af evt. vikarer.

En fast fridag kan for tjenestemænd altid flyttes, jf. tjenestemandslovens § 42.

 

Nytårsaften og fast fridag 
Nytårsaften falder på en fredag i 2021. Bemærk i den anledning, at den 31. december ikke er en søgnehelligdag.

Hvis I får behov for at flytte en fast fridag, vil det derfor være de almindelige regler for flytning af den faste fridag, der finder anvendelse.

Der skal ydes godtgørelse for flytning af den faste fridag i henhold til organisationsaftalerne.

En fast fridag kan for tjenestemænd altid flyttes, jf. tjenestemandslovens § 42.

Er I i tvivl? 

Kontakt provstikonsulent Benny Lykkegaard på tlf. Tlf. 24 26 01 91
Email: BEL@km.dk

Læs evt. mere om reglerne i Personalevejledningen på DAP eller på www.folkekirkenspersonale.dk under overenskomster og organisationsaftaler for kirkefunktionærer.

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.