Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Ny vejledning og gratis webinarer om arbejdsmiljø

Ny vejledning og gratis webinarer om arbejdsmiljø

I nyhedsbrevet fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Nyhedsbrev 2023-2

 

Ny vejledning fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd om forebyggelse og håndtering af vold og trusler

 

Baggrund

Det ses i mange brancher, at det er blevet mere almindeligt at lade sine frustrationer gå ud over en medarbejder, der reelt bare udfører sit arbejde. Vi har et samfund, hvor normer løbende flytter sig – og en arbejdsplads er nødt til at se sig selv i forhold til det. Også på de folkekirkelige arbejdspladser kan man møde pårørende eller borgere, som reagerer voldsomt med frustrationer eller aggressioner – verbalt eller fysisk.
 
En medarbejder, som oplever voldsom adfærd i forbindelse med udførslen af sit arbejde, kan risikere at få alvorlige konsekvenser for sin trivsel eller sit helbred. Det er vigtigt at se episoder som et arbejdspladsproblem og ikke et individuelt problem. Bl.a. derfor har arbejdspladser - hvor der kunne komme, har været optræk til eller allerede er forekommet voldsomme episoder – en pligt til at forebygge samt håndtere både små som store hændelser.
Det er arbejdsgivers pligt at forholde sig til denne problematik uanset om det er fysisk, verbalt, foregår på de sociale medier eller i medarbejdernes fritid.
 

Indholdet i den nye vejledning

Den nye vejledning fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd giver konkrete forslag på opmærksomhedspunkter til dialog på arbejdspladsen, når man gerne vil forebygge at medarbejdere udsættes for belastninger som følge af verbale eller fysiske udfald fra borgere. Dialogen kan med fordel foregå ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse – eller ved det årlige medarbejdermøde.
 
Hvis man har haft optræk til eller har haft hændelser med vrede eller frustrerede borgere giver vejledningen handleanvisninger på håndtering og opfølgning på konkrete hændelser.
Vejledningen er baseret på Arbejdstilsynets regler og vejledninger – og giver et overblik over hvilke forventninger, der er til arbejdsgivers pligter omkring vold og trusler, der er et stadigt mere forekommende arbejdsmiljøproblem.

Læs den nye vejledning her.

 

Gratis webinarer

I år udbyder Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning gratis webinarer!

Webinar: APV handleplanen, der virker

Tidspunkt: 13. april 2023 14:30-15:30
 
Målgruppe
Arbejdsmiljøgruppen (AMO), kontaktperson med ansvar for gennemførelse af arbejdspladsvurderinger
 
Indhold
En APV er langt mere end en kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Ordene skal følges op af handling. På dette kursus gennemgår vi Arbejdstilsynets krav til en APV-handleplan og drøfter, hvordan APV-handleplanen kan blive det dynamiske styringsredskab til den gode trivsel på arbejdspladsen, den var tænkt som – og ikke bare ender i en støvet mappe på kontoret.

 

Webinar - Din hjemme-PC-arbejdsplads med fokus på ergonomi

Tidspunkt: 25. april 2023 14:30-15:30
 
Målgruppe
Arbejdsmiljørepræsentant, kontaktperson eller dig, der har PC-arbejde fra distancen
 
Indhold
På dette kursus vil vi sætte fokus på de ergonomiske udfordringer, der kan være ved at indrette en hjemmearbejdsplads. Herudover vil vi komme ind på krav til indretning og udstyr – og også hvad man kan forvente af arbejdsgiver, og af medarbejderen, når arbejdet udføres i hjemmet. Der vil blive taget udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledninger om hjemmearbejde (AT-vejledning 3.1.7) og skærmarbejde (AT-vejledning D.2.3-2).

 

Webinar - Forebyggelse og håndtering af vold og trusler på arbejdspladsen – Ny vejledning

Tidspunkt: 7. september 2023 14:30-15:30
 
Målgruppe
Kontaktperson/ menighedsrådsmedlemmer, arbejdsmiljørepræsentanter eller andre medarbejdere med interesse for dette tema
 
Indhold
På dette kursus vil du få en introduktion til baggrund og indhold i Folkekirkens Arbejdsmiljøråds nye vejledning om Forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Vejledningen giver inspiration til hvordan man kan tage dialog i forbindelse med forebyggelse – og ikke mindst hvilke pligter og opgaver der er til arbejdspladser, hvor der har været voldsomme episoder med borgere.

Klik her for at tilmelde dig de gratis webinarer

 

Halvdagskurser 2023

 

Kontorergonomi – og noget om forebyggelse af belastninger, der følger stillesiddende arbejde


Tid: 07.06.23 kl. 12 til 15.30 (Vi begynder med en sandwich)
Sted: Damvej 17, 8471 Sabro
Pris: Kr. 975,- 

Målgruppe
For arbejdsmiljøgruppen og dig, der arbejder regelmæssigt ved PC
Deltagerantal – max 15
 
Indhold
Dette kursus vil bestå af introduktion til de vigtigste pointer ift. til, hvordan en kontorarbejdsplads indrettes bedst muligt. Hvilke udfordringer kan der være og hvad er kravene til indretning og udstyr.
Kontorarbejde er som udgangspunkt stillesiddende – og på kurset vil der blive introduceret metoder til at tænke variation ind, således at belastninger ved stillesiddende arbejde forebygges.

Tilmelding

Færre ulykker med sikker adfærd

Tid: 19.04.23 kl. 12.30 til 16.00 (Vi begynder med en sandwich)
Sted: Damvej 17, 8471 Sabro
Pris: kr. 975,-

Målgruppe 
Alle medlemmer i AMO.
 
Indhold
Passer I godt på hinanden? Går jeg fx forbi en gartner eller en kirketjener, der arbejder på en stige uden den nødvendige sikkerhed uden at sige noget? Eller himler kollegerne med øjnene, når sikkerhedsreglerne skal overholdes? 
Hvis vi skal opbygge en forebyggelseskultur – og en kultur, hvor folk indberetter nærved ulykker – så handler det om at tale sammen om sikkerhed på en positiv måde. En god sikkerhedskultur giver et bedre flow, og fremmer effektiviteten. Herudover mindsker den sygefraværet og medarbejderomsætningen. 

Tilmelding

Kistehåndtering – regler og praksis

Tid: 5. september 2023 – Kl. 12 til 15.30 (Vi begynder med en sandwich)
Sted: Tørring Kirke, Degnevej 6, 7160 Tørring
Pris: kr. 975,-
 
Målgruppe
For arbejdsmiljøgrupper og medarbejdere samt kontaktpersoner, som skal planlægge og tilrettelægge, at håndtering af kister i og ved kirke samt krematorier foregår på en sikker måde.
 
Indhold
Dette kursus vil bestå af en kort teoretisk introduktion til kroppens anatomi, lidt praktiske øvelser – og et indblik i Arbejdstilsynets regler om løft og bæring.
Vi vil tale om den gode praksis for kistehåndtering – og hvilke udfordringer og dilemmaer der kan være, hvis pladsforhold, adgangsveje med videre indebærer særlige problemstillinger.

Tilmelding

Tilmeldingen er bindende to uger før kursets afholdelse.
 

 
 
Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.