Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Nyt stiftsråd valgt i Roskilde Stift

Nyt stiftsråd valgt i Roskilde Stift

Offentliggørelse af, hvem der er valgt til Stiftsrådet i Roskilde Stift

Fra DAP d. 26/10-21

Roskilde Stiftsadministration skal hermed offentliggøre udfaldet af valg af menighedsrepræsentanter, præsterepræsentanter og provsterepræsentant til Stiftsrådet i Roskilde Stift.

Følgende personer blev valgt som:

Menighedsrepræsentanter:

Eigil Waagstein, Roskilde Domprovsti

Claus E. Carmel, Lejre Provsti

Kirsten Vej Petersen, Køge Provsti

Bodil Therkelsen, Kalundborg Provsti

Jan Eberholst, Holbæk Provsti

Henrik Danielsen, Ods og Skippinge Provsti

Poul Otto Nielsen, Ringsted-Sorø

Uffe Schiøtt, Slagelse Provsti

Jan Østerskov, Tryggevælde Provsti

Poul Sandberg, Næstved Provsti

Sonja Marie Andersen, Stege-Vordingborg Provsti

Mogens Slot Nielsen, Greve-Solrød Provsti

 

Præsterepræsentanter:

Mette Marbæk Johansen, sognepræst i Haraldsted-Allindemagle Pastorat

Freja Boe-Hansen, sognepræst i Lynge-Vester Broby Pastorat

Martin Leif Ishøy, sognepræst i Skt. Jørgensbjerg Pastorat

 

Provsterepræsentant:

Jens Elkjær Petersen, provst for Køge Provsti

 

Vi beder om, at præsten ved førstkommende ordinære gudstjeneste bekendtgør resultatet af valgene til Stiftsrådet.

Vi beder om, at menighedsrådet foranlediger, at der opslås en meddelelse om resultatet af valgene til Stiftsrådet i kirkens våbenhus.

Der henvises til § 46, stk. 2, i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 1463 af 27. juni 2021 om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.