Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Om snerydning, nedbør og tøbrud og skimmelsvamp

Om snerydning, nedbør og tøbrud og skimmelsvamp

Læs forsikringsenhedens nyhedsbrev december 2021

Fra DAP d. 2/12 2021

 

Snerydning og renholdelse

Husk at menighedsrådet (forsikringstager) er forpligtiget til at sørge for renholdelse, snerydning og grusning af adgangsveje til tjenstlige lokaler såvel som foran de kirkelige bygninger. Såfremt forbipasserende kommer til skade, som følge af manglende renholdelse/snerydning kan der være tale om en ansvarsskade.
Ansvarsskader skal anmeldes til Gjensidige Forsikring, som er Folkekirkens ansvarsforsikringsselskab.

Skadeanmeldelse kan findes her.
Til udfyldelse af skadesanmeldelsen skal policenummeret benyttes. Policenummeret er: 7064643

 

Indtrængen af nedbør og tøbrud

Vær opmærksom på, at selvforsikringsordningen ikke dækker skade og/eller tab, som hidrører fra nedbør og tøbrud, som trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en anden dæknings-berettiget skade på bygningen jf. pkt. 431.3.
Der henvises til menighedsrådet pligt til at vedligeholde de forsikrede genstand jf. punkt 910. Vejledning om skimmelsvamp Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udgivet en vejledning om skimmelsvamp på kirketrivsel.dk.
I vejledningen finder I information om konstatering og forebyggelse af skimmelsvamp. Der gives også råd om at forebygge skimmelsvamp.
Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.