Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Opfordring til energibesparelser

Opfordring til energibesparelser

Fra kirkeministeriet

Fra DAP 09.09.22

Kirkeministeriet har i dag udsendt en instruks til biskopperne og stiftsøvrighederne om at iværksætte en række nødvendige energispare tiltag i stiftsadministrationernes lokaler. 

Instruksen er udsendt efter beslutning fra regeringen den 8. september 2022. Regeringen er endvidere gået sammen med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at anbefale, at samme tiltag igangsættes i regionerne og kommunerne.

Instruksen kan ses her.

Kirkeministeriet skal i det lys opfordre alle menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, de tre kirkemusikskoler og folkekirken.dk, til at iværksætte tilsvarende energibesparende tiltag med henblik på at reducere det samlede energiforbrug i de folkekirkelige lokaler.

Det drejer sig om følgende energibesparende tiltag: 

  • Opvarmning til 19 grader: Reducer opvarmningen af bygninger til 19 grader på de arbejdspladser og i de arbejdsfunktioner, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet.
  • Slukning af unødvendig belysning: I alle bygninger skal der slukkes for unødvendig belysning samt unødvendig udendørsbelysning af facader, parkarealer mv.
  • Forkortelse af fyringssæsonen og reducere driftstid for varme og ventilation: Alle myndigheder og institutioner skal reducere bygningernes driftstid for varme og ventilation ved at slukke eller sænke driftstiden, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet, herunder skal fyringssæsonen afkortes ved først at tænde for varmen, når temperaturen ikke kan holdes på 19 grader uden opvarmning.
  • Medarbejderinformation: Alle myndigheder og institutioner skal kommunikere til medarbejdere om, hvordan man kan bidrage til energibesparelser på arbejdspladsen samt anvende Energistyrelsens kampagnemateriale fra SparEnergi.dk. 

For alle tiltag gælder, at de skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet samt lokale forhold. Opvarmning til 19 grader er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledning til temperatur i arbejdsrum på faste arbejdspladser, hvor temperaturen ikke bør komme under 18 grader for stillesiddende og stillestående arbejde.

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.