Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Skoletjenesten KNIPS søger ny medarbejder

Skoletjenesten KNIPS søger ny medarbejder

Vil du være med til at udvikle undervisningsprojekter til kristendomsfaget til grundskolerne i Næstved kommune?

Medarbejder søges til Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved Provsti

Vil du være med til at inspirere, skabe, udvikle og udarbejde undervisningsprojekter til kristendomsfaget til grundskolerne i Næstved kommune?

Vi er en folkekirkelig organisation, der arbejder for at formidle viden om kristendomsfaglige emner blandt elever og lærere på folkeskoler og private grundskoler i hele Næstved kommune. Det gør vi ved at udarbejde undervisningsprojekter til kommunens skoler, tilrettelægge arrangementer for eleverne og inspirationsdage for kommunens lærere og præster. Der er stor efterspørgsel på vores tilbud og derfor søger vi nu en ny kollega til at hjælpe os.

Dine arbejdsopgaver bliver:

- at udvikle og udarbejde undervisningsprojekter, der lever op til skolens Fælles Mål

- at samarbejde med lokale kulturinstitutioner

- at varetage administrative opgaver med tilmeldinger, koordinering af kurser og elevaktiviteter

- at tage del i praktiske opgaver som pakning og udkørsel af materialer

- at være aktiv i forhold til afholdelse af kurser og afvikling af pilotprojekter

- at skrive tekster til både børn og voksne

 

Vi søger en medarbejder, der:

- har teologisk eller anden kristendomsfaglig baggrund

- er engageret i at formidle kristendomsfagligt stof til børn og unge

- har kendskab til faget kristendomskundskab og dets placering i skolen

- kan arbejde selvstændigt, struktureret og kreativt

- besidder gode samarbejdsevner

- er fortrolig med Folkekirkens praksis og bekendelsesgrundlag

- er fleksibel og omstillingsparat

Jobbet kræver til tider egen bil.

 

Vi tilbyder:

- et tværfagligt arbejdsmiljø med kristendom som omdrejningspunkt

- mulighed for selv at sætte dit præg på arbejde og arbejdsplads

- samarbejde med to gode kollegaer, skoler og kirker samt øvrige skoletjenester

- fleksible arbejdstider

- Kurser og efteruddannelse i samarbejde med Landsnetværket for Folkekirkens Skoletjeneste

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge og er ledig pr. 1. oktober 2022.

 

Læs mere om Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved på: https://www.skoletjenesten-knips.dk/

Kontakt ved spørgsmål: Rikke Kjær, tlf. 22780855

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 393.902,67 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 312.149,65 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 327.013,22 kr.(nutidskroner).).

OK tillæg på 907,28 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

 

Ansøgningen skal sendes på mail til: ansoegningerknips@gmail.com senest torsdag 11. august 2022

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag 23/8.

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.