Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Kirkeistandsættelses-ordningen 2024 er nu åben

Kirkeistandsættelses-ordningen 2024 er nu åben

Ansøgningsfrist 1. marts 2024

Kirkeistandsættelsesordningen giver i 2024 ca. 23,8 mio. kr. i støtte til istandsættelsesprojekter i landets kirker fra staten. Støtten udgør 35 % af projektets samlede omkostning, dog maksimalt 3,5 mio. kr.

Kriterier for tilskud
I vurderingen af istandsættelsesprojekterne lægges der vægt på kirkens kulturhistoriske betydning og bevaringsværdighed for eftertiden. For at komme i betragtning til tilskud, skal projektet ud fra en antikvarisk vurdering skønnes at være enten af enestående national betydning eller enestående lokal betydning. Kirkeministeriet beslutter, hvilket projekter der skal tilgodeses. Nationalmuseet bistår med vurderinger af de enkelte ansøgere i forhold til kriterierne.

Ansøgningsprocedure
Det er et krav, at projektet er godkendt af en folkekirkelige myndighed, typisk stiftsøvrigheden – principgodkendelser er ikke nok. Dokumentation for godkendelsen skal indsendes sammen med et udfyldt ansøgningsskema samt budget.

Ansøgningen samt relevante bilag skal sendes elektronisk til km@km.dk . Valgmenigheder, kommuner o. lign. kan ikke søge ordningen, der er målrettet folkekirkens kirker og kirkegårde. 

Ansøgningsskema og yderligere information om ordningen kan findes under vejledninger på FIN. Kirkeistandsættelsesordningen ligger under kapitel 4.1. Du kan komme til vejledningen ved at klikke her.

Eventuelle spørgsmål kan frem til den 25. februar rettes til Ingeborg Grynderup, ilig@km.dk

Ansøgningsfrist til Kirkeistandsættelsesordningen 2024 er d. 1. marts 2024.

Inspiration til ansøgning
I 2023 støttede Kirkeistandsættelsesordningen 18 projekter.

Ved ansøgningsfristens udløb 1. marts 2023 var der indkommet i alt 24 ansøgninger til kirkeistandsættelsesordningen. Af de 24 projekter blev det besluttet, at der skulle gives støtte til de 18 mest trængende ansøgere. Disse projekter blev udvalg på baggrund af deres enestående betydning både nationalt og lokalt. Udvælgelsen skete i samarbejde med Nationalmuseet, og deres begrundelse for udvælgelse kan ses i følgende dokument.

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.