Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Få kunst i Kirkerne

Få kunst i Kirkerne

Senest tilmelding 15. januar 2024

Få kunst i kirkerne i weekenden 15. – 16. juni 2024

Første sæson blev en stor succes. De kirker og kunstnere der havde tilmeldt sig KuBA-weekenden i juni 2023 og som meldte tilbage, kunne alle berette om en forrygende weekend med kunst og kreativitet og masser af besøgende. Håbet er at endnu flere vil tilmelde sig i 2024, så kunsten kan brede sig rundt omkring i kirkerne i Næstved Provsti. ”Kirke, KuBA og kultur” er et samarbejde mellem Næstved Provsti og KuBA som er vores lokale kunstforening i Næstved. Bag navnet KuBA står ”Kunstforeningen for Billedskabende Aktører”, som tæller ca. 80 kunstnere/aktører. Tanken er at arrangementet skal være tilbagevendende og i 2024 finder ”Kirke, KuBA og kultur” sted i weekenden den 15. – 16. juni.

Samarbejdet giver en fantastisk mulighed for at tænke kunst og kirke sammen og første sæson bar præg af stor kreativitet rundt omkring i provstiet i form af alternative gudstjenester, musikandagter, oplæsninger, tegneworkshops, koncerter etc. Udviklingspuljen kan evt. søges til dækning af udgifter i forbindelse med arrangementer. Udviklingspuljen kan eventuelt søges til dækning af udgifter i forbindelse med arrangementer.

Weekenden
Der vil være officiel åbning lørdag den 15. juni kl. 10.00 i en af de medvirkende kirker. Åbningstid i kirkerne er lørdag 11-16 og søndag 10-16. Provsten har givet tilladelse til at man må lukke for handlinger og evt. henvise til kirker som ikke deltager i arrangementet. De handlinger der allerede måtte være i kalenderen, skal naturligvis afholdes. Der er mulighed for at søge biskoppen om alternativt tidspunkt for afholdelse af søndagsgudstjenesten samt evt. ændringer i liturgien. Dette gøres samlet, når de interesserede har tilmeldt sig.

Kunsten
Tanken er at kunsten skal udstilles i selve kirkerummet, så kunsten og vores smukke og meget forskelligartede kirkerum supplerer og spiller op til hinanden. Kunsten vil blive udvalgt med omhu og der vil være mulighed for både malerier og skulpturer.

Tilmelding
Vi håber at denne spændende mulighed endnu engang vil vække interesse, finde opbakning og brede sig i provstiet. Kirker der ønsker at deltage, kan sende en tilkendegivelse på mail til Mette Hougaard Lund mll@km.dk senest den 15. januar 2024. Flere informationer om arrangementet vil derefter tilgå de tilmeldte kirker.

Venlig hilsen

Kirsten Egelund Hansen, Vibeke Rønholt, Merete Foxmar, KuBA

Tom Thygesen Daugaard, sognepræst i Hårslev Pastorat og Herlufsholm Sogn
Mette Hougaard Lund, sognepræst i Fladså Pastorat
 

Se folderen fra sidste år her

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.