Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Forholdsregler ved Corona

På denne side vil vi løbende blive opdateret med de seneste udmeldinger om restriktioner og regler der vedrører folkekirken.

 

Alle Covid 19-restriktioner bortfalder

Pr. 1. september 2021 gælder der ikke længere særregler eller restriktioner for folkekirken
Fra kirkeministeriets hjemmeside 1/9 2021

 

Ophævelse af regler om virtuelle menighedsrådsmøder

28/8 2021 - fra Kirkeministeriet

Som følge af den gradvise udfasning af restriktionerne i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken ophæves bekendtgørelse nr. 541 af 26. marts 2021, om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg, stiftsråd m.v. som led i håndtering af covid-19 bekendtgørelser med virkning fra 1. september 2021.

Ophævelsen betyder, at menighedsrådene m.v. fra 1. september 2021 ikke kan afholde møder som video-og telefonmøder, men skal afholde fysiske møder med offentlig adgang i overensstemmelse med reglerne i lov om menighedsråd.

 

Retningslinjer for håndtering af corona/covid-19-tiltag
i folkekirken er blevet opdateret.

14/8 2021
Areal- og afstandskrav er ophævet. 

 

Tjekliste til regler for livestreaming af gudstjenester

Link til Viborg Stift som har afholdt seminar om emnet
 

Hvad gør man,
hvis en medarbejder eller frivillig får corona?

2/10 2020

Læs vejledning om forholdsregler ved COVID-19 smitte, udgivet af Roskilde stift.

Se vejledning fra Sundhedsstyrelsen: Til dig der er nær kontakt til en person der er testet posistiv for ny coronavirus.

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.