Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Forholdsregler ved Corona

På denne side vil vi løbende blive opdateret med de seneste udmeldinger om restriktioner og regler der vedrører folkekirken.

 

Krav om coronapas i folkekirken

og andre trossamfund fra 12. november 2021

fra DAP d 11/11  2021

Fra den 12. november 2021 kl. 6.00 indføres krav om coronapas ved gudstjenester, messer, fredagsbøn, vielser, barnedåb, begravelser/bisættelser og lignende religiøse handlinger, samt for øvrige menighedsarrangementer i folkekirken og andre trossamfund. 

Kravet om coronapas ved de nævnte aktiviteter gælder for lokaler og lokaliteter, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over, og hvortil offentligheden har adgang. Kravet om coronapas gælder dog ikke, hvis arrangøren sikrer, at der opholder sig

• 200 eller færre deltagere i lokalet eller lokalerne samtidig eller

• 2.000 eller færre deltagere på lokaliteten samtidig.

Dette kan fx sikres ved, at der ikke tilbydes mere end 200/2.000 pladser og ikke tillades adgang for flere deltagere, at lokalet, lokalerne eller lokaliteten ikke er indrettet til flere end 200/2.000 deltagere eller ved at foretage adgangskontrol.

Kravet om coronapas gælder alene for deltagere m.v. Det betyder, at præsten, kirkefunktionærer og frivillige, der medvirker ved gudstjeneste/fredagsbønnen m.v., ikke skal tælles med i de 200/2000 personer. Ansatte, frivillige mv. på steder, der er omfattet af krav om coronapas, opfordres dog til selv at leve op til kravet.

Kravet om coronapas gælder ikke for børn under 15 år eller for personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside ved at klikke her

Læs om kravene på Roskilde Stifts hjemmeside

 

Tjekliste til regler for livestreaming af gudstjenester

Link til Viborg Stift som har afholdt seminar om emnet
 

Hvad gør man,
hvis en medarbejder eller frivillig får corona?

2/10 2020

Læs vejledning om forholdsregler ved COVID-19 smitte, udgivet af Roskilde stift.

Se vejledning fra Sundhedsstyrelsen: Til dig der er nær kontakt til en person der er testet posistiv for ny coronavirus.

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.