Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Forholdsregler ved Corona

Bekendtgørelse om møder forlænges

Fra DAP 28/8 2020
Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v.  forlænges til 31. december.

Læs bekendtgørelsen her

Se ændringsbekendtgørelsen her

 

Opdatering af retningslinjer

Fra DAP 20/8

Reminder om folkekirkens
corona-håndtering

Fra DAP 17/8

 

Hilsen fra Biskoppen

Til præsterne. Udybning af corona spørgsmål - fra DAP 17/8

 

Individuelle konfirmationer

Læs erfaringerne fra Everdrup Kirke, hvor der den 14. juni blev holdt otte konfirmationer, med i alt elleve konfirmander. 

Hvis nogen står med overvejelser om at konfirmere enkeltvis eller i små hold, er de velkomne til at kontakte Birgitte Saltorp.

Læs erfaringerne her

 

Læs retningslinjer for genåbning

Udsendt 17/5 fra Kirkeministeriet

 

Begravelser og bisættelser

Begravelser og bisættelser

- og arbejdet på kirkegårdene

Læs mere

Menighedsrådenes arbejde

Menighedsrådenes arbejde

Bekendtgørelser i forbindelse med Corona

Læs mere

Landsforeningen af menighedsråd

Landsforeningen af menighedsråd

Samlede Corona-vejledninger

Læs mere