Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Udsnit af kirkeorgel

Ansøgning til puljer

5% midler 

Provstiudvalget har oprettet en reservepulje på op til 5 % af den kirkelige ligning. Menighedsrådene kan søge om midler fra puljen som hjælp til uforudsete udgifter af en størrelse, som kirkekassen har svært ved selv at dække. 

Som hovedregel kan der ikke søges midler fra 5% puljen efter et arbejde er udført. Der kan dog opstå akutte tilfælde/årsager, hvor det har været umuligt at få en forhåndsgodkendelse. Her tages kontakt til provstikontoret. 

 

Ansøgningsprocedure

 1. Beslutning om at søge om midler fra 5% puljen skal vedtages på et menighedsrådsmøde og provstiudvalget skal godkende ansøgningen inden arbejde eller indkøb igangsættes. Ved akut opståede situationer, skal provsten orienteres og om muligt give forhåndsgodkendelse. 
 2. Udfyld ansøgningsskemaet - alle gule felter skal udfyldes. Der kan ikke henvises til tidligere fremsendte kvartalsrapporter. Hvis blanketten er mangelfuldt udfyldt, kan ansøgningen ikke behandles. Hent ansøgningsskemaet her. Ved klik på linket downloades skemaet klar til udfyldelse i Excell.
 3. Vedhæft kopi af mødereferat med beslutning om ansøgning
 4. Vedhæft den senest opdaterede kvartalsrapport
 5. Fremsend skemaet på mail til naestved.provsti@km.dk.
  Emnefeltet i mail udfyldes: "5% ansøgning til "xxx"- "menighedsrådets navn" 
 6. Ansøgningen behandles på førstkommende provstiudvalgsmøde.(Bemærk at ansøgningen skal fremsendes 8 dage før mødet.) 

Ved udbetaling af bevilling skal det endelige regnskab og dokumentation for udgifter, sammen med bankoplysninger, sendes til provstikontoret. 

 

Udviklingspuljen

Fra udviklingspuljen kan der søges midler til finansiering af arrangementer/projekter som medvirker til at fremme kirken som en relevant aktør i et samfund i stadig forandring.

Midler fra puljen kan søges af præster og menighedsråd fra flere pastorater i fælleskab (evt. 1 pastorat) og af provst og provstiudvalg.

Udviklingspuljen skal fremme, at aktiviteter/projekter, som endnu ikke er budgetfastsat, eller som ligger ud over det almindelige aktivitetsliv i kirkerne, kan virkeliggøres gennem finansiering herfra. 

Aktiviteter, som forventes at blive en fast del af sognets/sognenes fremtidige tilbud, bør i efterfølgende år, indarbejdes i driftsrammen.

Arrangementer/projekter der går på tværs mellem sognene i provstiet, og som derved kommer mange til gode, har første prioritet. 

Arrangementer/projekter, som er sogneorienteret, har anden prioritet.

Der kan søges midler for 12 måneder af gangen (fra projektet sættes i gang). Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Bevillinger udbetales efter modtagelse af dokumentation for udgiften, og i henhold til beskrivelsen af bevillingen. Dokumentationen fremsendes til provstikontoret. Der kan udbetales udlæg til de projektansvarlige.

 

Ansøgningsprocedure

 1. Beslutning om at søge om midler fra udviklingspuljen skal, hvis menighedsråd og provstiudvalg ansøger, vedtages på et menighedsrådsmøde/provstiudvalgsmøde og ansøgningen skal vedlægges en kopi af beslutningsprotokollen.
 2. Udfyld ansøgningsskemaet - alle felter skal udfyldes. Hent ansøgningsskemaet her. Husk at downloade skemaet til egen computer inden udfyldelse.
 3. Vedhæft kopi af mødereferat med beslutning om ansøgning
 4. Fremsend skemaet på mail til naestved.provsti@km.dk.
  Emnefeltet i mail udfyldes: "udviklingspulje ansøgning til "sogne/menighedsråds navn" 

 

 

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.