Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Bygninger og arealer

Bygninger og arealer

 

Menighedsrådet har det grundlæggende ansvar for at sognets kirke, dens inventar og udsmykning, kirkegården og de bygninger og arealer, som hører til sognet, bliver holdt i god stand, og at de kan tjene de formål, som de er beregnet til.

 

Årligt syn

Menighedsrådet skal sørge for, at et årligt syn af bygninger og arealer foretages inden 1. oktober. Formålet med synet er at få foretaget en grundig gennemgang af kirken og kirkegården. Synet afsluttes med en synsrapport på blanket, som sendes til provstiudvalget senest 15. oktober på naestved.provsti@km.dk
 
Læs mere om syn her (kræver login på DAP)
 

Provstesyn

Hvert 4. år afholdes der provstesyn over kirker, kirkegårde og præsteembedernes bygninger. Ved provstesynet deltager menighedsrådsmedlemmer, præster, provst og provstiudvalgets bygningssagkyndige John Veje. Hvis præsterne ønsker det, kan tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant deltage ved synet.
Provsten sender indkaldelse til alle deltagere i god tid inden provstesynet.
 
Kalkningssamarbejde
25 af provstiets menighedsråd har indgået aftale om at udbyde kalkningsarbejdet udvendigt ved provstiets kirker og kirkegårdsmure.
 
Hvad skal godkendes?
Læs om de områder, hvor et menighedsråd skal indhente godkendelse hos andre myndigheder, hvis menighedsrådet har planer om renoveringsarbejde.
Hvad skal der indhentes godkendelse til? (link kræver login på DAP)
 

Ansøgning til anlægs-, bygge eller istandsættelsessager

Pr. 1. juni 2020 er der ny procedure ved ansøgning til anlægs-, bygge eller istandsættelsessager. Alle ansøgninger vedr. anlægs-, bygge- og istandsættelsesarbejder skal sendes via ny funktion  på DAP
 
Kontakt provstikontoret hvis I har tvivl og spørgsmål om renovering eller arbejder på bygninger og arealer.