Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020

Grundet Corona-krisen er der ny udmelding på vej fra Kirkeministeriet om afholdelse af menighedsrådsvalget. Vi informerer løbende om eventuelle ændringer her på siden.

 

 

1. januar 2020 trådte en ny lov om valg til menighedsråd i kraft. Lovændringen indebærer, at medlemmer af menighedsråd ved menighedsrådsvalget i 2020 vælges på en valgforsamling.

 

 

31/3 2020

Udsættelse af orienteringsmøde 

Mendighedsrådsvalg 2020 - Kirkeministeriet arbejder på en udsættelse af det offentlige orienteringsmøde. Datoen for den fælles annoncering vil blive flyttet, så snart vi har et nyt cirkulære at følge. Når der kommer en udmelding, kommer der mere information her på siden.

 

Forår

Senest 1. april: Indsend oplysninger til brug for fælles annoncering om det offentlige orienteringsmøde. Send oplysninger om adresse og tidspunkt for mødet til lpe@km.dk

Senest 21. april: Bekendtgørelse af det offentlige orienteringsmøde. Udover den fælles annoncering i avisen, skal mødet bekendtgøres på sognets hjemmeside og ved gudstjenester.

Senest 1. maj: Antallet af medlemmer, der skal vælges for den kommende funktionsperiode, skal indtastes i Valgsystemet. Det åbner for indtastning af oplysninger 15. april. 

Tirsdag den 12. maj: Offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. På orienteringsmødet skal menighedsrådene blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 

Strukturændringer - særlige regler 
Hvis der er ønsker i pastoratet/sognet om strukturændringer, der skal have virkning for det nye menighedsråds funktionsperiode, skal I være opmærksomme pa følgende datoer:

Senest 1. marts: En eventuel ansøgning om ændring af sognestrukturen skal være fremsendt til Kirkeministeriet. Ansøgningen skal være vedlagt udtalelse fra provst og biskop.

Senest 1. marts: Et eventuelt ønske om at have en 2-årig valgperiode i stedet for de traditionelle fire år skal være begrundet og indsendt skriftligt til biskoppen. Ansøgningen skal desuden være vedlagt en udtalelse fra provsten. Biskoppen har pligt til at svare senest 1. april 2020.

Senest 1. april: En eventuel ændring i menighedsrådsstrukturen skal være vedtaget og indberettet til biskoppen

 

Rekruttering

Her er en oversigt over hvor I kan hente hjælp og inspiration til arbejdet med at rekruttere nye medlemmer til menighedsrådet.
 
Rekrutteringsfolder til Næstved Provsti
En lokal folder til hjælp  til rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer i Næstved Provsti. Den indeholder en hilsen fra provsten,  en kort beskrivelse af arbejdet i menighedsrådet, citater fra lokale menighedsrådsmedlemmer og vejledning til hvordan man stiller op til valget.
Folderen findes her lige klar til print, men kan også tilføjes jeres særlige kontaktoplysninger. Hvis i ønsker dette, så send en mail til LPE@km.dk med de oplysninger i ønsker ført på, så laver vi en ny PDF til jer.
 
Valgportal 2020
Her finder I blandt andet en rekrutteringshåndbog som giver konkrete redskaber til at rekruttere.  På siden er der også pr-materialer klar til brug, bl.a.  kandidatfoldere, annoncer og plakater, som enten kan printes ud, eller kan bestilles på siden.
 
Godtfrastart.dk
Her findes små videoer med bl.a. en generel introduktion til menighedsrådsarbejdet. 

I kan downloade videoerne og f.eks. bruge dem på sognets facebookside. Husk at henvise til hvor videoen kommer fra. Hvis I laver et link til siden, kan interesserede også gå ind og få flere informationer.
Vejledning til download af video

 

Efterår

Senest 8. august: Indsend oplysninger til brug for fælles annoncering om valgforsamling. Send oplysninger om adresse og tidspunkt for mødet til lpe@km.dk

Senest 18. august: Bekendtgørelse af valgforsamling. Udover den fælles annoncering i avisen, skal mødet bekendtgøres på sognets hjemmeside og ved gudstjenester.

Tirsdag 15. september 2020: Valgmøde i de enkelte pastorater/sogne, hvor menighedsrådsmedlemmerne skal vælges. På dette møde opstilles kandidaterne. De præsenterer sig, og der er mulighed for debat. Der skal gennemføres en skriftlig afstemning blandt de fremmødte stemmeberettigede om de opstillede kandidater. Resultatet af denne afstemning afgør menighedsrådsvalget. Der er dog mulighed for, at en senere indleveret liste med kandidater og stillere kan udløse et afstemningsvalg.

Senest den 17. september: Indsend valgresultat til brug for fælles annoncering. Samt eventuelt oplysninger om afholdelse af ekstraordinær valgforsamling, som skal bekendtgøres sammen med valgresultatet. Send oplysninger til lpe@km.dk

Senest 22. september: Bekendtgørelse af valgresultat. Udover den fælles annoncering i avisen, skal resultatet bekendtgøres på sognets hjemmeside og ved førstkommende gudstjeneste.

6. oktober:  Afholdelse af eventuel ekstraordinær valgforsamling..

 

I boksen til højre finder I mere information og  vejledninger til afholdelse af valget.