Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Graver med skovl

Menighedsrådet som arbejdsgiver

 

​Menighedsrådet er arbejdsgiver for de ansatte ved kirken, dog ikke for præsterne.

Menighedsråd er offentlige myndigheder. Det betyder, at rådenes sagsbehandling og afgørelser skal ske i henhold til reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. 

Til at varetage den daglige arbejdsgiverfunktion vælger menighedsrådet en kontaktperson, som fungerer som bindeled og koordinator mellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne. Kontaktpersonen arbejder inden for rammerne af de regler, der gælder om løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte ved kirker og kirkegårde.

 

Ny vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har i samarbejde med Kirkeministeriet revideret Arbejdsmiljørådets vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen. Det er hensigten, at vejledningen senere følges op af yderligere vejledninger om håndtering af seksuel chikane. Disse vejledninger vil omhandle en guide til den lokale dialog på arbejdspladsen og en procesvejledning. 
 

Vejledning om ferie

Landsforeningen af Menighedsråd, Stifternes Løncenter for Menighedsråd og Kirkeministeriet, har sammen udarbejdet en vejledning om ferie, som behandler reglerne i den nye ferieaftale.

Se vejledning til menighedsråd om ferie - fra februar 2020

 

Psykisk arbejdsmiljø

En ny bekendtgørelse samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø, så det bliver nemmere at orientere sig i de relevante pligter på området og igangsætte et systematisk og målrettet arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

 

 

 

 

 

Provstikonsulent

Menighedsrådene kan få råd og vejledning til arbejdsgiverrollen fra provstiets konsulent:

Benny Lykkegaard
Tlf. 24 26 01 91
Email: BEL@km.dk

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.