Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Graver med skovl

Menighedsrådet som arbejdsgiver

 

​Menighedsrådet er arbejdsgiver for de ansatte ved kirken, dog ikke for præsterne.

Menighedsråd er offentlige myndigheder. Det betyder, at rådenes sagsbehandling og afgørelser skal ske i henhold til reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. 

Til at varetage den daglige arbejdsgiverfunktion vælger menighedsrådet en kontaktperson, som fungerer som bindeled og koordinator mellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne. Kontaktpersonen arbejder inden for rammerne af de regler, der gælder om løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte ved kirker og kirkegårde.

 

Hvordan flytter man faste fridage i forbindelse med jul og nytår?

 

Fra DAP 15/11 2021

Hvis en medarbejders faste fridag falder juleaftensdag eller nytårsaftensdag, har I måske behov for at flytte fridagen. Læs om reglerne her.

Juleaften og fast fridag 
Hvis en medarbejders faste fridag falder juleaftensdag, skal I som menighedsråd være opmærksomme på de særlige regler, der finder anvendelse.

For flertallet af jeres overenskomstansatte kirkefunktionærer gælder det, at den faste fridag flyttes til en anden dag i samme uge eller et andet tidspunkt, der aftales mellem menighedsrådet og kirkefunktionæren. Dette er en mulighed, når den faste fridag falder på juleaftensdag eller en søgnehelligdag.

Der skal ikke ydes godtgørelse eller ekstra frihed, når en fast fridag flyttes i forbindelse med en søgnehelligdag eller den 24. december.

OBS - For overenskomstansatte kirketjenerne gælder ovenstående ikke. Det betyder, at kirketjenernes faste fridag IKKE kan inddrages og flyttes til en anden dag, bare fordi juleaften falder på den faste fridag.

Vær derfor ude i god tid i forhold til indkald af evt. vikarer.

En fast fridag kan for tjenestemænd altid flyttes, jf. tjenestemandslovens § 42.

Nytårsaften og fast fridag 
Nytårsaften falder på en fredag i 2021. Bemærk i den anledning, at den 31. december ikke er en søgnehelligdag.

Hvis I får behov for at flytte en fast fridag, vil det derfor være de almindelige regler for flytning af den faste fridag, der finder anvendelse.

Der skal ydes godtgørelse for flytning af den faste fridag i henhold til organisationsaftalerne.

En fast fridag kan for tjenestemænd altid flyttes, jf. tjenestemandslovens § 42.

Er I i tvivl? 

Kontakt provstikonsulent Benny Lykkegaard på tlf. Tlf. 24 26 01 91
Email: BEL@km.dk

Læs evt. mere om reglerne i Personalevejledningen på DAP eller på www.folkekirkenspersonale.dk under overenskomster og organisationsaftaler for kirkefunktionærer.

 

 

Ny vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har i samarbejde med Kirkeministeriet revideret Arbejdsmiljørådets vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen. Det er hensigten, at vejledningen senere følges op af yderligere vejledninger om håndtering af seksuel chikane. Disse vejledninger vil omhandle en guide til den lokale dialog på arbejdspladsen og en procesvejledning. 
 

Vejledning om ferie

Landsforeningen af Menighedsråd, Stifternes Løncenter for Menighedsråd og Kirkeministeriet, har sammen udarbejdet en vejledning om ferie, som behandler reglerne i den nye ferieaftale.

Se vejledning til menighedsråd om ferie - fra februar 2020

 

Psykisk arbejdsmiljø

En ny bekendtgørelse samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø, så det bliver nemmere at orientere sig i de relevante pligter på området og igangsætte et systematisk og målrettet arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

 

 

Provstikonsulent

Menighedsrådene kan få råd og vejledning til arbejdsgiverrollen fra provstiets konsulent:

Benny Lykkegaard
Tlf. 24 26 01 91
Email: BEL@km.dk

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.