Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Graver med skovl

Menighedsrådet som arbejdsgiver

 

​Menighedsrådet er arbejdsgiver for de ansatte ved kirken, dog ikke for præsterne.

Menighedsråd er offentlige myndigheder. Det betyder, at rådenes sagsbehandling og afgørelser skal ske i henhold til reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. 

Til at varetage den daglige arbejdsgiverfunktion vælger menighedsrådet en kontaktperson, som fungerer som bindeled og koordinator mellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne. Kontaktpersonen arbejder inden for rammerne af de regler, der gælder om løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte ved kirker og kirkegårde.

 

Seksuel chikane og krænkende handlinger

Den sidste tid har der været stor fokus på sexisme og krænkende handlinger på mange af landets arbejdspladser. Også folkekirken er en arbejdsplads, hvor det kan forekomme.
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har på kirketrivsel.dk en vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen.

 

Psykisk arbejdsmiljø

En ny bekendtgørelse samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø, så det bliver nemmere at orientere sig i de relevante pligter på området og igangsætte et systematisk og målrettet arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

 

Årlig lønforhandling for kirkefunktionærer

Perioden starter 15. september og slutter 15. november

 Læs mere om lønforhandling for kirkefunktionærer her.

Oprettet 2/9 2020

 

 

 

 

Provstikonsulent

Menighedsrådene kan få råd og vejledning til arbejdsgiverrollen fra provstiets konsulent:

Benny Lykkegaard
Tlf. 24 26 01 91
Email: BEL@km.dk