Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Graver med skovl

Menighedsrådet som arbejdsgiver

 

​Menighedsrådet er arbejdsgiver for de ansatte ved kirken, dog ikke for præsterne.

Menighedsråd er offentlige myndigheder. Det betyder, at rådenes sagsbehandling og afgørelser skal ske i henhold til reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. 

Til at varetage den daglige arbejdsgiverfunktion vælger menighedsrådet en kontaktperson, som fungerer som bindeled og koordinator mellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne. Kontaktpersonen arbejder inden for rammerne af de regler, der gælder om løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte ved kirker og kirkegårde.

 

Netværksmøde for kontaktpersoner

om tidsregistrering og nye overenskomster - Juni 2024

Se slides fra mødet her

Se information om uddannelse for gravermedhjælpere i vinterperioden

 

Tidregistrering

Fra 1. juli 2024 skal menighedsrådenes ansatte registrere deres arbejdstid. Læs vejledning om tidregistrering på FIN. 

Link til FIN: Menighedsrådet som arbejdsgiver, under ansættelsen, pkt. 2,8: registrering af arbejdstid.

Link til skema til registrering af arbejdstid (fra FIN)

 

Dialogredskab

om samarbejde  - for menighedsråd og ansatte

Hent det her

 

Psykisk arbejdsmiljø

En ny bekendtgørelse samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø, så det bliver nemmere at orientere sig i de relevante pligter på området og igangsætte et systematisk og målrettet arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

 

Obligatoriske kurser for medarbejdere 

Obligatorisk introduktionskursus
Nyansatte i den danske folkekirke med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer skal igennem kurset ”Obligatorisk introduktionskursus for førstegangsansatte i folkekirken”. Det skal gennemføres inden for det første år af ansættelsen. Stifterne udbyder kurset jævnligt, og information om tider og steder for kommende kurser kan findes på www.folkekirkenspersonale.dk .

Hvis medarbejderen ønsker det, kan han eller hun selv stå for at finde tid og sted for kurset, men det er menighedsrådets ansvar at sikre, at den ansatte kommer af sted.

Obligatorisk uddannelsespakke
 Udover introduktionskurset er der en obligatorisk uddannelsespakke for kirketjenere, kordegne, ansatte på kirkegården og kirke-kulturmedarbejdere. Den obligatoriske pakke består af AMU-kurser eller uddannelse ved FUV og kursus fra LEVA+ og kan tages i den rækkefølge, man ønsker. For alle gælder det, at uddannelsen skal gennemføres inden for de to første år af ansættelsen.

Se en oversigt over de obligatoriske kurser for medarbejdere i folkekirken

Læs "guide til uddannelse i Folkekirken"

 

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning 

FAR har fungeret som forsøg siden 2016 og etableres nu som en permanent institution i folkekirken, som med sine specialiserede rådgivere med særligt kendskab til folkekirkens forhold kan bidrage til håndtering af konkrete arbejdsmiljøudfordringer såvel som forebyggende indsatser. Formålet er at understøtte arbejdsmiljøarbejdet og forebygge arbejdsskader i folkekirken.

Læs mere her om FAR: https://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/folkekirken-faar-en-ny-permanent-arbejdsmiljoeraadgivning

 

Vejledning om ferie

Landsforeningen af Menighedsråd, Stifternes Løncenter for Menighedsråd og Kirkeministeriet, har sammen udarbejdet en vejledning om ferie, som behandler reglerne i den nye ferieaftale.

Se vejledning til menighedsråd om ferie - fra februar 2020

 

 

Provstikonsulent

Menighedsrådene kan få råd og vejledning til arbejdsgiverrollen fra provstiets konsulent:

Benny Lykkegaard
Tlf. 24 26 01 91
Email: BEL@km.dk

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.