Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Menighedsrådet som arbejdsgiver

Menighedsrådet som arbejdsgiver

 

​Menighedsrådet er arbejdsgiver for de ansatte ved kirken, dog ikke for præsterne.

Menighedsråd er offentlige myndigheder. Det betyder, at rådenes sagsbehandling og afgørelser skal ske i henhold til reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. 

Til at varetage den daglige arbejdsgiverfunktion vælger menighedsrådet en kontaktperson, som fungerer som bindeled og koordinator mellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne. Kontaktpersonen arbejder inden for rammerne af de regler, der gælder om løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte ved kirker og kirkegårde.

 

Årlig lønforhandling for kirkefunktionærer

Perioden starter 15. september og slutter 15. november - læs mere her.

Oprettet 2/9 2020

 

NYE  Ferievejledninger

Oprettet 26/2 2020
 

 

Provstikonsulent
Menighedsrådene kan få råd og vejledning til arbejdsgiverrollen fra provstiets konsulent:

Benny Lykkegaard
Tlf. 24 26 01 91
Email: BEL@km.dk