Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
For præster

For præster

Vejledninger og informationer for præster

Præstekalender 2024

Præsteskabet oversigt

 

Professionsetik

Professionsetik - Arbejsmetode

Professionsetik - præsten som sjælesørger

Professionsetik - præsten som embedsindehaver

Professionsetik - præsten som administrator

 

Tavshedspligt

Læs Kritisk Forum, årgang 2013 -  nr.  34 om tavshedspligten

 

Ferie

Vejledning: indberetning af ferie og fravær i fraværsapp

Kort vejledning i ferieregler og -indberetning

Feriegrupper Næstved Provsti

 

 

Befordring

Vejledning: Indberetning af kørsel i kørselsapp

Vejledning om befordringsgodtgørelse fra Roskilde Stift

Retningslinjer for opsætning af el-ladestandere ved tjenesteboliger for præster i Roskilde Stift

Om indberetning af kørsel:

Pr. 10. juni 2022 regnes kørsel fra "præstekontor" og ikke fra sognegrænse

Ved møde/samtale-anfør gerne tjenstlig møde/samtale eller fx vielsessamtale

Kørsel til kurser: anfør om DNK-kurser/obligatorisk efteruddannelse

 

Beredsskabsskema til print til nødsituationer

For at forberede sig på en evt. nødsituation, hvor der ikke er adgang til PERSON/CPR og eller internet/strøm, skal du forberede dig for at sikre, at din myndighed kan opretholde personregistreringen i denne periode. Det gør du ved at have beredskabsskemaer og blanketter på papir liggende klar i skuffen. 

LÆS HER: Beredsskabsskema til print til nødsituationer – P-Supportforum (kirkenettet.dk)

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.