Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Håndtryk

Samarbejdsaftaler

Lettere adgang til samarbejde

Lettere adgang til samarbejde og enklere økonomiforvaltning er bl.a. nogle af ændringerne i lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi, som trådte i kraft den 1. maj 2023.

I "Hovedpunkterne i lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken" - udsendt fra Kirkeministeriet 12. januar 2023, står der om samarbejder:

Udvidelse og forenkling af samarbejdsmuligheder i folkekirken på tværs af niveauer og geografi:

• Samarbejder mellem menighedsråd og provstiudvalg, der organiseres med en bestyrelse vil ikke som hidtil kræve en dispensation og godkendelse af Kirkeministeriet, så længe der alene samarbejdes om fælles administration, herunder personregistrering og regnskabsopgaver, fælles personaleadministration, herunder rekrutteringstiltag og HR-rådgivning, bygningsvedligeholdelse og drift, herunder præsteboliger, bygningsteknisk rådgivning, skole-kirke-samarbejde og kommunikation.

• Mulighed for at samle administrationen af flere samarbejder inden for et provsti eller et ligningsområde i en fællesbestyrelse.

• Mulighed for oprettelse af samarbejder af en vis størrelse (herunder kirkegårde), som selvstændige juridiske enheder - hvilket betyder at de aflægger separat regnskab og har eget CVR nr. og ansættelsesmyndighed.

Se "Guide til samarbejde i Folkekirken"

Samarbejdsaftalerne offentliggøres på Roskilde Stifts hjemmeside  -  se hjemmesiden her. 

eller på kirkeministeriets hjemmeside - se hjemmesiden her.

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.