Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Håndtryk

Samarbejdsaftaler

To eller flere menighedsråd kan indgå aftale om samarbejde om løsning af de opgaver, som menighedsrådene i forvejen hver for sig kan finansiere af kirkekassen i henhold til § 2 i lov om folkekirkens økonomi.

Hvis et samarbejde om et nærmere bestemt projekt kun kan gennemføres med dispensation fra en eller flere bestemmelser i den kirkelige lovgivning, kan kirkeministeriet godkende, at to eller flere menighedsråd indgår aftale om samarbejde .

Kirkeministeriet kan desuden godkende aftaler om samarbejde, som indgås mellem menighedsråd og provstiudvalg, mellem provstiudvalg eller mellem andre kirkelige myndigheder.

Der skal for alle de nævnte former for samarbejde udarbejdes en vedtægt, som skal offentliggøres. Vedtægten skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvem der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, om finansiering af samarbejdet og om, hvordan samarbejdet kan ophæves.

Samarbejdsaftalerne offentliggøres på Roskilde Stifts hjemmeside  -  se hjemmesiden her. 

eller på kirkeministeriets hjemmeside - se hjemmesiden her.

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.