Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Konsulenter

Konsulenter

Folkekirken har to forskellige grupper af konsulenter.

Den ene gruppe omfatter nogle sagkyndige, som direkte er omtalt i loven om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Det er de kongelige bygningsinspektører, Nationalmuseet og Akademiet for de Skønne Kunster. De bruges også i andre sammenhænge af staten som sagkyndige i arkitektoniske, kulturhistoriske og kunstneriske spørgsmål. Deres vejledning vil ofte række over flere forskellige fagområder.

Den anden gruppe af konsulenter er udpeget af Kirkeministeriet til at give råd i specielle spørgsmål. Deres rådgivning er som regel begrænset til snævrere fagområder.

Når et menighedsråd har et projekt til godkendelse hos stiftsøvrigheden, sørger stiftsøvrigheden for at få de relevante konsulenters vurdering af projektet. Det vil dog ofte være meget værdifuldt at få en vurdering fra en eller flere af konsulenterne, før der bliver udarbejdet et egentligt projekt.

Et menighedsråd skal ikke betale for bistand fra konsulenterne, medmindre det direkte er nævnt i de enkelte afsnit. Når der skal betales, afholdes udgiften af kirkekassen.

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.