Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020

Efter valget

Vigtige datoer

 

1. december: Den nyvalgte formand skal senest meddele til stiftsadministrationen, hvem der er valgt til hvilke funktioner i menighedsrådet, såfremt stiftsadministrationen varetager indtastningsopgaven i Valgsystemet.

15. december: Frist for menighedsrådets makulering og sletning af valglister, valgkort, stemmesedler mv. i sogne, hvor der ikke er modtaget valgklager. Folkekirkens IT sørger for, at valglisterne i de pågældende sogne samme dag slettes fra Valgsystemet.

Udgangen af december: Frist for den nyvalgte formands indtastning i Valgsystemet af, hvem der er valgt til hvilke funktioner i menighedsrådet.

 

Opbevaring og kassation af valgmateriale

Valgbestyrelsen afleverer alt fysisk valgmateriale, herunder ugyldige, ombyttede og ikke udleverede stemmesedler til menighedsrådet senest ved udgangen af november 2020.

Stiftsadministrationen skal senest ved udgangen af november 2020 markere i Valgsystemet, om der er modtaget klager over valget i det enkelte sogn.

I sogne, hvor der ikke er modtaget valgklager, skal menighedsrådet senest den 15. december 2020 makulere valglister, valgkort, stemmesedler m.v., der foreligger på papir. Folkekirkens It sørger senest den 15. december 2020 for, at valglisterne for de sogne, hvor der ikke er modtaget valgklager, slettes fra Valgsystemet.

Elektronisk valgmateriale, f.eks. PDF-filer, skal ligeledes slettes.

I sogne, hvor der er modtaget valgklager, må der ikke foretages makulering af papirmateriale eller sletning fra Valgsystemet, før valgklagen er endelig afgjort.