Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Gospelkor i Vallensved

Gospelkor i Vallensved

Igangsættelse og fastholdelse af aktiviteter i landområderne.

I efteråret 2019 henvendte Kyse Vallensved gymnastikforening sig til menighedsrådet i Vallensved vedr. Gospel kor. Forespørgslen gik på om  gymnastikforening og menighedsrådet kunne gå sammen og forsøge at oprette et Gospel kor. Sammen med de 2 andre sogne i pastoratet  (Marvede og Hyllinge) blev de enige om at det ville vi meget gerne være en aktiv del af. Aftalen blev gymnastikforeningen skulle finde er korleder og stå for tilmelding samt organisering og menighedsrådene ville prøve at finde penge i budgettet til betaling af korleder og pianist for de godt to måneder i 2019, samt åbne og opvarme kirken.

Annoncering af koret skete via gymnastikforeningens Facebook, kirkebladet samt mund til mund-metoden. En dygtig og inspirerende korleder, samt en pianist blev fundet og koret kom i gang med større tilslutning fra start end de havde turde håbe på.

Koret er fra starten blevet en succes og der er allerede over 20 medlemmer af koret. Koret øver hver anden onsdag og planlægger ligeledes at øve en søndag om måneden. Desuden planlægges at koret deltager i kirkelige aktiviteter i 2020 når niveauet vurderes at være tilstrækkelig.

I landområderne er det en udfordring at igangsætte og fastholde aktiviteter.  Det har fra en start været vigtig for de 3 menighedsråd at dette skulle lykkes, hvorfor de  ikke har ønsket at opkræve et bidrag til deltagelse i koret.

Der blev ansøgt og bevilget 40.000 kr. til projektet fra udviklingspuljen. 

Læs mere om Gospelkoret i nyhedsbrevet til menighedsråd dec. 2020 her.

Foto:  fra hyllingeby.nu


Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.