Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Rytmisk konfirmandgudstjeneste

Rytmisk konfirmandgudstjeneste

Gudstjeneste med musik og liturgi i øjenhøjde med konfirmanderne.

Præsterne ved Holsted Kirke, Herlufsholm Kirke og Skt. Jørgens Kirke (Henning Marcher, Ingrid Sofie Rosengren og Laura Daphne Jensen) vil afholde en rytmisk konfirmandgudstjeneste i én af bykirkerne før efterårsferien 2020.

Det er præsternes håb at kunne lave en rytmisk gudstjeneste med musik og liturgi i øjenhøjde med konfirmanderne, meget gerne i samarbejde med unge lokale musikere. For det første er det  intentionen at samle de unge om en gudstjeneste, som er tiltænkt dem. Liturgien og musikken skal tage afsæt i konfirmandernes livsverden, sprog og musik. For det andet er der et ønske fra præsterne om et tættere samarbejde, hvor de samtidigt får lov til at udveksle ideer og erfaringer. Slutteligt er der håb om, at flere kirker vil med i et sådant samarbejde – også gerne landkirkerne. 

Den 9. oktober 2019 afholdt præsterne en konfirmandgudstjeneste med i alt 115 konfirmander fra Holsted og fra Herlufsholm sogn i Holsted Kirke.  De havde forinden ansøgt Næstved Y’ Mens Club om musikanlæg, som delvist blev dækket. Henning Marcher, Ingrid Sofie Rosengren, Tom Thygesen Daugaard og Laura Daphne Jensen havde sammen udarbejdet liturgien. Musikerne fandt de blandt Holsted Kirkes korsangere og med hjælp fra Holsted Kirkes nyansatte organistassistent Kristian Olsen. Gudstjenesten forløb rigtig godt. 

Det er præsternes håb og  fornemmelse, at koret og de unge musikere dannede/danner en bro for konfirmanderne over til højmessen og dermed mindsker tærsklen til kirkerummet. 

Der blev ansøgt udviklingspuljen om 10.000 kr. til projektet, som blev bevilget.

Foto: Christina Molbech. Fra Roskilde stifts konfirmandtræf 2020


Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.