Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Provstiudvalget

Provstiudvalget

Provstiudvalget består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi mellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

Provstiudvalget er i øvrigt godkendende instans på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder i forhold til menighedsrådenes beslutninger.
Provstiudvalgets kompetence i forhold til økonomien kan overdrages til et budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene samt af provstiudvalget.

Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Desuden er provstier i stigende grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver.

Fremsend sager i god tid
Sager til behandling på provstiudvalgsmøde skal fremsendes til: naestved.provsti@km.dk eller pr. post så de er provstiudvalget i hænde senest 8 dage før mødet afholdes. Se mødedatoer i boksen nedenfor.
 

 

Provstiudvalgets medlemmer

FORMAND 
Anna Helleberg Kluge
 
MENIGT MEDLEM
Mogens Kessel
 
MENIGT MEDLEM 
Poul Ernst Sandberg
 
MENIGT MEDLEM
Poul Leif Hansen
 
MENIGT MEDLEM 
Ingrid Sofie Rosengren
 
MENIGT MEDLEM 
Birgit Lund Terp
 
MENIGT MEDLEM 
Jan Kure Kinnberg
 
MENIGT MEDLEM
Holger Eilkær Hansen