Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Provstiudvalget

Provstiudvalget

Provstiudvalget

Provstiudvalget består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi mellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

Provstiudvalget er i øvrigt godkendende instans på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder i forhold til menighedsrådenes beslutninger.
Provstiudvalgets kompetence i forhold til økonomien kan overdrages til et budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene samt af provstiudvalget.

Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Desuden er provstier i stigende grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver.

Fremsend sager i god tid
Sager til behandling på provstiudvalgsmøde skal fremsendes til: naestved.provsti@km.dk eller pr. post så de er provstiudvalget i hænde senest 8 dage før mødet afholdes. Se mødedatoer i den grå boks boksen her på siden med oversigten over provstiudvalgets møder.

 

Valg til provstiudvalg og stiftsråd

Provstiudvalgets medlemmer vælges af menighedsrådsmedlemmerne i provstiet hvert 4. år. Samtidig vælges en repræsentant for provstiet til stiftsrådet. Dette valg blev foretaget den 1. september 2021. Se resultatet af valget her.

 

 

Provstiudvalgets medlemmer

Anna Helleberg Kluge,
Provst

Poul Ernst Sandberg,
Herlufsholm Sogn
 
Ib Rugbjerg Nygaard,
Vallensved Sogn
 
Holger Eilkjær Hansen,
Karrebæk Sogn
 
Jan Kure Kinnberg,
Kvislemark Sogn
 
Pia Garn Holgersen,
Holsted Sogn
 
Birgit Lund Terp,
Sankt Peders Sogn
 
Christine Pihl,
sognepræst i Rønnebæk Sogn

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.